אחזקה

א. להקפיד על ניקיון של המסלול התחתון  לנקות במים,או מטלית לחה,כי האקלים אצלנו מאובק ולכן צריך לנקות את המסילה התחתון לעיתים תכופות ולהתיז חומר סיכה, ספריי סיליקון בלבד ולא שמן מכל סוג שהוא.

ב. ניקוי הרשת יכול להתבצע באמצעות מברשת רכה.

ג. בזמן שהחלון או הוויטרינה סגורים יש להקפיד שהרשת תהיה מקופלת ולא פתוחה.

ד. ניקוי  הרשת : תדירות ניקוי הרשת  תהיה תלויה בסביבת מגוריכם אי ביצוע תחזוקה שוטפת יכול למנוע את היישום של אחריות זו.

ה. האלה הן ההוראות המומלצות לשמירה על המצב התפעולי התקין של הרשת.