פליסטה הרשת המתקפלת

SharkNet הרשת המתקפלת נגד יתושים

SharkNet הרשת המתקפלת נגד יתושים

ה- SharkNet, הרשת המתקפלת, היא מערכת מיסוך מתקפלת למניעת חדירה של יתושים ומזיקים, ללא צורך במסגרות אלומיניום. מהפכה בעיצוב הבית ובאיכות